// архив

Психология на деня

Тази категория съдържа 12 публикации

Помпим, помпим, помпим

Помпим в пустини, помпим във лед, Помпим наред, помпим навред. Помпим под вода, помпим у дома, Всичко и нищо е наша страна. Помпим, помпим, помпим, помпим – светът е огромен! Дайте  само климат ин- вестиционен! Водата във газ, газа в тръби, Тръбите в земя, земята в бетон. Дървото в желязо, храната в картон, Хората в […]

Речник на чувствата на български език

В създаването на Речника участваха Алина Свиленова, Иван Бангиев, Лия Панайотова, Маргарита Попова, Милица Дамянова. Статията е публикувана в списание „Клинична и консултативна психология“. Цел на инструмента Настоящият текст е списък с думи, описващи чувства чрез българския език и културен контекст. Той предлага относително изчерпателна и лесна за ориентиране съвкупност от думи. Целта му е […]

Интернет и аз

Пиша този текст като отговор на поканата на Графа. Какво харесвам и какво не в Интернет, с уклон към психологията. Плюсовете – Изключително удобно и лесно намиране на информация по всякакви теми. Спомням си някога в гимназията или началото на университета как търсехме изрезки от вестници, когато искахме да направим плакат или нещо подобно. Сега […]

Нормални книги, обратни книги

Защо текстът по гърба на някои книги върви надолу, а на други – нагоре? Загадката на домашната библиотека е добра задача за упражнение на психологически умения. Първо, тя изисква умения за наблюдение и очудняване. Тоест, да забележиш нещо, което си свикнал да гледаш откакто си се родил и което приемаш за дадено, и да го […]

Загадката на домашната библиотека – 2-ра част

И така, отговорът на задачата за наблюдение и очудняване, е – странното при книгите е, че по гърбовете на някои от тях текстът върви нагоре, а на други – надолу. Ще забележите това ако сравнявате някои от новите книги на българския пазар, издадени след 1990 г. Всички книги преди 1990 г. са по стандарт – […]

Загадката на домашната библиотека

Тази статия е нещо различно. Провокирам ви с един мой любим пример за решаване на задача с психологически умения. Първо, ще ви поканя да използвате уменията си за наблюдение и очудняване. Погледнете няколко от рафтовете в библиотеката си вкъщи. Може и в книжарница. Забелязвате ли нещо странно, нещо несъвпадащо? Отговорът от мен – в неделя. […]

Айй-руп! Кампанийност и постоянство в живота и в обществото

Това есе е посветено на кампанийността – начин на функциониране на обществото и управлението му, начин на живот, при които необходими действия се предприемат не постоянно и постепенно, а на тласъци: дълги периоди на пълно бездействие се редуват с кратки моменти на напрежение на всичките сили. “Айй-руп!” беше викът, с който дядо ми и съседите […]

Вземи своя боклук сега! или Фамилиарен авторитаризъм и маргинален прогресивизъм

Големите социални преходи създават иронични, а понякога трагични парадокси. Може би това се случва в общности, направили хиперскок само с единия крак. Разкъсване и залепване. У нас съществуват съвместно и естествено странни отрязъци от различни начини на живот и мислене. Наскоро попаднах в две такива парадоксални разкъсано-залепени време-пространства – тролеят и контейнерите за разделно събиране […]

Защо протестирам?

Аз протестирам. Напоследък прекарвам повече време да слушам хора, които мърморят, че протестирането няма смисъл, и затова сега ви пиша. Защо има смисъл да протестирам? Не приемам мърморенето „Всички са маскари, за какво да протестирам“. Аз например не съм маскара. Познавам много хора, които не са маскари. Вие, които казвате това, маскари ли сте? Няма […]

Психологическият начин на живеене, версия 0.44

На първи и втори курс “Психология” – опитвайте. Името на това есе е отпратка към чудесния въвеждащ учебник по икономика на Пол Хейн “Икономическият начин на мислене”. Тук няма да говоря само за начина, по който мислят психолозите, а и за още по-важния начин, по който чувстват и се отнасят към нещата. Не твърдя, че […]