// архив

Книги

Тази категория съдържа 3 публикации

„Името на розата“, познанието и действието

За книгата са изписани други томове анализи и критика, но искам да посоча няколко неща, които ми направиха впечатление и които илюстрират теми, по които работя. Сигурно сте чували да се казва за романа, че е „на няколко пласта”. Предполагам, че това е донякъде уточнение, че романът не е просто кримка. И наистина, като кримка […]

„За гриженето“ (обзор на книга)

Милтън Майероф – „За гриженето“ Mayeroff, M. (1990/1971). On Caring. William Morrow Paperbacks.         Майероф предлага философия на грижата за всеки ден. В книгата се описва гриженето от етична и психологическа перспектива. Според Майероф, да се грижиш включва (в скоби моя класификация на елементите): Да помагаш на другия да израства (цел); Което, […]

„Общество без грижа. Общността и нейните фалшификати“ (обзор на книга)

Джон Макнайт, „Общество без грижа. Общността и нейните фалшификати“ Mcknight, J. (1996). The careless cociety: Community and its counterfeits. Basic Books.   Джон Макнайт обяснява упадъка на американския дух и благоденствие с упадъка на американските общности и възхода на професионалните услуги-грижи (социални грижи, психологически грижи и пр.). Според Макнайт общностите са процъфтявали в американското общество […]