// вие четете...

Култура

Речник на чувствата на български език

В създаването на Речника участваха Алина Свиленова, Иван Бангиев, Лия Панайотова, Маргарита Попова, Милица Дамянова. Статията е публикувана в списание „Клинична и консултативна психология“.

Цел на инструмента

Настоящият текст е списък с думи, описващи чувства чрез българския език и културен контекст. Той предлага относително изчерпателна и лесна за ориентиране съвкупност от думи. Целта му е да подпомага психолози, терапевти, водещи на групи, специалисти “човешки ресурси”, обучители и други професионалисти, чиято работа е свързана с личностното израстване на пациенти, клиенти, служители. Речникът може да бъде помощен инструмент при групова работа, инструмент за самопомощ, материал за дискусия. Подобни списъци са популярни инструменти в страни с развити психологически и социални услуги, но всеки език изисква създаването на нов „речник“, вместо превод или директно ползване на чуждестранен набор.

 Начин на съставяне и представяне

Речникът бе съставен от група обучаващи се психолози. На всеки от тях бе поставена задача да генерира максимален брой думи, изразяващи чувства. Получената съвкупност беше преработена, така че всички чувства да са изразени като прилагателни (определения) към субекта си. Думите бяха разделени в четири групи – радост, гняв, болка и страх, като във всяка група, според интензивността на изразените чувства, думите бяха разделени на силни, умерени и слаби. Този модел е взет от статията на Dovey and Summer (1990). Целта това подреждане е по-лесното ориентиране в списъка при търсене на точно назоваване на чувствата; подобно на речника. Поради това думите са подредени в азбучен ред. Причисляването на определена дума към група по вид и интензивност е изцяло субективна преценка на автора.

Със звезда (*) са отбелязани думи, изразяващи чувства с неясен или нееднозначен смисъл, но с голяма интензивност. Такива думи демонстрират неясната първична форма на емоциите ни (физиологичната възбуда, араузал), на която вторично даваме име, смисъл и съответно поведение.

С курсив са отбелязани думи за чувства, които изразяват външна причина, пораждаща чувството. Говорещият се изразява като обект, дори жертва на тази причина. Тези думи прехвърлят отговорността (твърде често вината) за емоцията върху чужди действия или обстоятелства. Тези думи в много по-голяма степен от другите представят емоцията като реакция на външна провокация и с много голяма вероятност ще предизвикат ответна реакция на вина, защита, оправдание или агресия.

Речник на чувствата

Радост

Силни

Умерени

Слаби

Благословен

Блажен

Бликащ

Буен

Вдъхновен

Всемогъщ

Всесилен

Възбуден (*)

Възторжен

Възхитен

Въодушевен

Евдемоничен

Екстатичен

Енергизиран

Енергичен

Ентусиазиран

Еуфоричен

Жив

Жизнерадостен

Летящ

Ликуващ

Окрилен

Оживен

Опиянен

Пламенен

Политнал

Прероден

Разгорещен

Разпален

Ревностен

Страстен (*)

Трептящ

Триумфален

Тържествуващ

Увлечен

Устремен

Фамозен

Фанатичен

Фееричен

Хвърчащ

Хедонистичен

Цъфтящ

Щастлив

Бодър

Весел

Горд

Дружелюбен

Дързък (*)

Жаден

Жизнен

Завладян (*)

Замаян (*)

Запленен

Зарадван

Игрив

Искащ

Можещ

Мощен (*)

Насърчен

Нетърпелив (*)

Обичан

Обновен

Окуражен

Омагьосан

Омаян

Освободен

Отдаден (*)

Очарован

Палав

Подкрепен

Поласкан

Поощрен

Прелестен

Прекрасен

Приказен

Приятен

Пърхащ

Радостен

Развеселен

Развълнуван (*)

Свободен

Трогнат

Увенчан

Уверен

Удовлетворен

Устремен

Честит

Адекватен

Безгрижен

Безоблачен

Безстрашен

Благ

Благодарен

Ведър

Впечатлен

Доволен

Дяволит

Задоволен

Заинтригуван

Закачлив

Заситен

Изчистен

Любопитен

Мил

Мирен

Необезпокояван

Необременен

Облекчен

Обнадежден

Оглупял (*)

Отворен

Отпочинал

Приветлив

Признателен

Разбран

Разтоварен

Самодоволен

Сигурен

Сит

Спокоен

Стабилен

Стоплен

Умилен

Умиротворен

Успокоен

Утешен

Хармоничен

Хвърковат

Шеговит

Ясен

 Гняв

Силни

Умерени

Слаби

Безмилостен

Бесен

Вбесен

Вманиачен (*)

Враждебен

Врящ

Жесток

Злобен

Злостен

Зъл

Извън кожата си

Изперкал

Изтрещял

Кипнал

Кипящ

Луд

Мъстителен

Ненавиждащ

 

Обезумял

Обладан

Обсебен

Ожесточен

Злобен

Освирепял

Отвратен

Откачил

Отмъстителен

Подивял

Полудял

Причерняло пред очите

Противен

Разлютен

Разярен

Свиреп

Яростен

 

Агресивен

Борбен

Варварски

Вгорчен

Възмутен

Гневен

Див

Жлъчен

Засегнат

Заядлив

Злопаметен

Злорад

Кисел

Лют

Наежен

Намусен

Нападателен

Настръхнал

Настъпан (*)

Негодуващ

Необуздан (*)

Непримирим

Неустрашим

Огорчен

Отровен

Погнусен

Предизвикан

Провокиран

Разгневен

Раздразнен

Разочарован

Рязък

Свадлив

Сърдит

Хаплив

Яден

Ядовит

Ядосан

Арогантен

Безразличен

Досаден

Дотегнал

Изнервен

Недоволен

 

Неприятен

Неуравновесен

Отегчен

Равнодушен

Тлеещ

 

 Болка

Силни

Умерени

Слаби

Бездомен

Безнадежден

Безполезен

Грохнал

Депресиран

Изпаднал

Заплют

Захвърлен

Кръгла нула

Неутешим

Опустошен

Осакатен

Отчаян

Паднал

Погребан

Покосен

Покрусен

Поразен

Поробен

Потъпкан

 

Почернен

Пребит

Предаден

Продаден

Пропаднал

Разбит

Разболян

Разгромен

Разкатан

Разнебитен

Смазан

Смачкан

Стъпкан

Съкрушен

Съсипан

Убит

Угнетен

Унизен

Умъртвен

 

Безпомощен

Безрадостен

Безутешен

Болен

Виновен

Глупав (*)

Горестен

Жален

Жалостен

Жалък

Задушаващ се

Задушен

Забит

Забравен

Заробен

Засрамен

Затапен

Затъпял

Злочест

Злощастен

Изигран (*)

Излишен

Измамен (*)

Измъчен

Изнемогващ

Изоставен

Изпразнен

Изтезан

Изтормозен

Изтощен

Изцеден

Капнал

Каталясал

Клет

Клюмнал

Маловажен

Мрачен

На колене

Навъсен

Нагрубен

Нажален

Наранен

Наскърбен

Натъжен

Начумерен

Незначителен

Нещастен

Низвергнат

Нищ

Нищожен

Обезверен

Обездушен

Обезкуражен

Обезличен

Обезсърчен

Обиден

Обременен

Ограбен

Окаян

Оклюмал

Онеправдан

Опетнен

Опечален

Опустял

Оскърбен

Осмян

Отблъснат

Отлъчен

Отхвърлен

Охулен

Ощетен

Паднал духом

Песимистичен

Печален

Победен

Погубен

Подхвърлян

Пожертван

Празен

Прелъстен (*)

Пренебрегнат

Прецакан

Пречукан

Принизен

Прискърбен

Прободен

Пронизан

Разкаян

Разстроен

Ранен

Репресиран

Самотен

Скръбен

Сломен

Смешен

Стопен

Страдащ

Съжаляващ

Траурен

Тъжен

Тъп

Унил

Уязвен

Апатичен

Банален

Банкрутирал

Бездарен

Безличен

Безперспективен

Безхарактерен

Блокиран

Болезнен

Изместен

Изморен

Изостанал

Зациклен

Ленив

Меланхоличен

Наивен

Неадекватен

 

Нежелан

Неразбран

Неразположен

Носталгичен

Нуждаещ се

Подтиснат

Подчинен

Потиснат

Притеснен

Разочарован

Резервиран

Сдържан

Сериозен

Тягостен

Хладен

 

 Страх

Силни

Умерени

Слаби

Вкаменен

Втрещен

Вцепенен

Зашеметен

Изумен

Паникьосан

Парализиран

Поразен

Потресен

 

Препариран

Разтреперан

Разтърсен (*)

Треперещ

Ужасен

Шашардисан

Шашнат (*)

Шокиран (*)

 

Атакуван

Беззащитен

Безсилен

Боязлив

Вдървен

Грешен

Доминиран

Изплашен

Заплашен

Застрашен

Малодушен

Нападнат

Напрегнат

Неадекватен (*)

Недоверчив

Несигурен

 

Неустойчив

Обвинен

Опънат

Подозрителен

Притиснат

Разтревожен

Скован

Смаян (*)

Страхлив

Стресиран

Схванат

Съмнителен

Съмняващ се

Тревожен

Уплашен

Хумнал

 

Ангажиран

Дезориентиран

Загрижен

Заставен (*)

Защитен

Затруднен

Инертен

Колеблив

Мекушав

Неловък

Неохотен

Неподготвен

Нервен

Нерешителен

Неспокоен

Неудобен

Обезпокоен

Объркан

Омаломощен

Плах

Предпазлив

Примирен

Принуден (*)

Разбъркан

Разместен

Свенлив

Свит

Скептичен

Сконфузен

Скромен

Слаби ангели

Смирен

Смутен

Срамежлив

Стеснителен

Тромав

Туткав

Угрижен

Уязвим

Флегматичен

Начин на използване

Способността на хората да осъзнават, разпознават, назовават и изразяват чувствата си се смята за ключова за личностното израстване и ефективността на социалните взаимодействия с другите. Значението на това умение и на тези процеси в групова и индивидуална работа е достатъчно богато изследвано и описано. Ще спомена две популярни теории, които я описват като съставна част от т.нар. емоционална интелигентност (Голман, 2003) или интраперсоналната и интерперсоналната интелигентност (Гарднър, 2004). Речникът на чувствата може да бъде предоставен на участници в групи или в индивидуална психологическа работа, за да бъдат подпомогнати да назоват по-точно, изчерпателно и искрено своите емоции. Това усилие може да бъде част от упражнения за себепознание, за приемане на собствените емоции, за даване и получаване на обратна връзка, за асертивно (себеутвърждаващо) изразяване и много други.

Теми за дискусия

Някои интересни въпроси възникват при прегледа на един такъв цялостен списък и те могат да бъдат отделна тема по време на работа с чувствата.

На първо място, можем да забележим, че всички думи за чувства произлизат от аналогии – с външни явления (“разпален”) или действия (“трептящ”). Чувствата не са възникнали (тоест, не са били осмисляни) като вътрешни конструкти, като явления от вътрешния свят или душата на хората. По-скоро интензивни усещания за напрежение или възбуда са били оприличавани на нещо по-познато и така назовавани. Дори утвърдени за днешния човек емоции със собствен “субстрат” етимологично произлизат от аналогии. Например:

 • Вина – от “грешка”;
 • Гняв – от “гнилост” или “гнет”;
 • Завист – от “надничане”;
 • Злоба – от “несправедливост” и “лъжа”;
 • Мъка – от “мачкам”, “давя”;
 • Печал – от “беда”, “грижа”;
 • Радост – от “искам” или “любов”;
 • Скръб – от “труден”; “скърбя” – “пестя, в бедно състояние съм, в нужда съм”;
 • Срам – от “схванат съм” или “грижа”, “досада”;
 • Страх – от “вцепенение”, “вледеняване”;
 • Щастие – “добър дял”;
 • Яд – от “отрова”;
 • Самата дума “чувство” идва от “чувам”, “слушам”, “забелязвам”.

Тази насока на мислене не е чисто спекулативна, а може да бъде полезна в работата за личностно развитие. Тя може да доведе до прозрението, че чувствата не са завладяващи ни същности, а състояния, на които приписваме значение. Хората могат да бъдат стимулирани да формулират нови назовавания за своите състояния, базирани на аналогии, метафори и собствения контекст, които да са по-смислени или по-малко плашещи, възпиращи, срамни (схващащи?) от обичайните.

Тук можем да стигнем и до една втора тема за дискусия и тя се подсказва от думите, обозначени със звезда. Твърде често чувстваното (чувано, забелязвано, усещано) състояние на възбуда бива обяснено по различен начин от различните хора. В една и съща ситуация (например конфронтация в група) някои участници чувстват страх, а други – гняв. Психологът може да стимулира участниците да изследват какво точно чувстват, как биха го описали, защо откриват такъв смисъл и могат ли да “изберат” емоцията си. Според Ерик Бърн (2004) всеки индивид има “любима емоция”, научена в семейството, която “включва” по време на ситуация на интензивни преживявания. Много други изследвания проучват кое е първо – смисъла или емоцията, и тази тема може да се окаже освобождаваща за участници, които се чувстват роби на емоциите си.

И още една много важна тема възниква от начина, по който изразяваме чувствата. Вече споменах, че всички чувства в Речника бяха формулирани чрез прилагателни (определения). Понякога това звучи изкуствено, но има причина за това решение – то ми се струва умерено. Изразяването на емоциите чрез съществителни имена (“яд”) предполага съществуването им като отделни същности у индивида, независими от него или дори превръщащи го в обект (“завладя ме гняв”). Изразяването на чувствата като глаголи, действия (“ядосвам се”) пък предполага дори липсата на конструкти като чувства и се препоръчва от някои автори с цел поведенческо описание на психологичните явления (Smith, 1999). Струва ми се възможно да подредим начините, по които изразяваме чувствата си, по една ос с различни степени на отговорност, която поемаме за чувствата си. С други думи, на единия полюс изразяваме себе си като обект, а на другия – като субект на чувствата си и причините за тях. В таблицата по-долу давам примери.

Изразяване на чувства с различна степен на отговорност и зависимост

Ниско ниво на собственост и отговорност за чувствата

Високо ниво на собственост и отговорност за чувствата

Ти ме караш да се чувствам така. Имам някакво чувство в себе си. Аз чувствам себе си по някакъв особен начин. Аз съм чувството. Аз правя нещо. Аз правя нещо тук и сега.
“Ядосваш ме.”“Харесваш ми.” “Изпитвам яд.”“Изпитвам симпатия към теб.” “Чувствам се ядосан”.“Чувствам се влюбен в теб”. “Ядосан съм.”“Влюбен съм.” “Ядосвам се.”“Харесвам те.”

“Любя те”.

I love you.

“Харесвам как изглежда косата ти днес.”

“Любувам ти се”.

“I’m loving you”.

Според повечето автори личностното израстване и ефективното общуване са свързани с високо ниво на собственост и отговорност за своите чувства. Тази таблица може да бъде използвана за сравнение и поставяне в различни ситуации в зависимост от начина, по който се изразяват чувствата.

Възможности за изследвания

Така съставеният речник може да стимулира разнообразни изследвания в областта на клиничната и консултативната психология. Речникът може да се разширява чрез наблюдения в групи и индивидуална работа. Може да се обогати с добавяне на метафори и идиоми за чувства. Чрез проучване сред професионалисти или по-обща извадка може да се оцени за кои от думите е най-споделено разбирането, че изразяват чувства, кои от думите са най-двусмислени или пораждащи недоразумения. В рамките на индивидуална или групова работа може да се проследяват концентрации в определени групи или интензивности. Инструментът може да бъде полезен на всеки професионалист да работи като изследовател със своите клиенти.

Можете да свалите Речника във файл за по-лесно ползване от тук.

****

Използвани източници

Гарднър, Х. (2004) Нова теория за интелигентността. Множествените интелигентности на 21. век. София, Сиела.

Голман, Д. (2003) Емоционална интелигентност. София, ИК Кибеа.

Berne, E. (2004) Games People Play, New York: Ballantine Books

Dovey, К. L. & Summer, W. L. (1990) The Feelings Vocabulary: A Tool for HRD Professionals, in The 1990 Annual: Developing Human Resources by J. William Pfeiffer (Ed.), San Diego, CA: Pfeiffer & Company.

Smith, N. (1999) Current Systems in Psychology: History, Theory, Research and Applications. Wadsworth Publishing

 

Коментари

24 comments for “Речник на чувствата на български език”

 1. Благодаря на авторите на този труд, за споделянето му с колегията. Намирам го за много интересен и полезен от гледна точка на професионалната ми психотерапевтична практика.

  Коментар от: Весела Вътева | октомври 6, 2011, 7:48
 2. Таблицата със степенуването силата на вербален изказ на чувствата наистина е полезна! Може да се ползва директно при работата с клиенти/ пациенти или индиректно, като помощен инструмент на личността… Полезно ми беше да прочета и за начина за заявяване на дадена емоция – с по-ниско или по-високо ниво на отговорност за преживяването и! Благодаря за чудесния материал!

  Орлин Баев

  Коментар от: Орлин Баев | октомври 6, 2011, 7:54
 3. Занимавам се с анализ на организационното и личностно доверие. Ако нямате нищо против ще използвам вашия инструмент за моите изследвания.
  Илина

  Коментар от: Ilina Markowa- Gorki | октомври 6, 2011, 8:26
 4. Благодаря!

  Коментар от: kalina | октомври 6, 2011, 9:13
 5. Много ви благодаря за това, че споделяте с нас тази информация!!! Респектиращо изследване и истинска колегиалност, благодаря!

  Коментар от: Ирина | октомври 6, 2011, 9:23
 6. Ми, ОК. Ако „Влюбен“ не е включен в речника, макар да присъства в примера, то явно е дефиниран не като чувство, а като състояние. Но при това положение и примерът: Ядосан съм.”“Влюбен съм.” не е на мястото си. Но какво пък, след като МКБ 10 63.9 дефинира любовта като разстройство, то защо ли се учудвам 🙂

  Коментар от: Mladenov | октомври 6, 2011, 16:45
 7. Вашият труд е един истински бисер за българската психология!

  Коментар от: Railis | октомври 6, 2011, 19:32
 8. Ми, ОК. Нека приемем, че „Влюбен“ не е включено в речника, защото не е чувство, а състояние. Но тогава коментарът, поместен от съставителите: Аз съм чувството. Аз правя нещо. Аз правя нещо тук и сега.
  “Ядосваш ме.”“Харесваш ми.” “Изпитвам яд.”“Изпитвам симпатия към теб.” “Чувствам се ядосан”.“Чувствам се влюбен в теб”. “Ядосан съм.”“Влюбен съм.”
  също е не на мястото си в именно и конкретно тази класификация. Публикувах това мнение около 17.00 часа на 06.10.2011, получих резултат, че очаква одобрение от администратор, а след това бе изтрито. Затова ще Ви помоля, като член на Дружеството на психолозите в България да го публикувате или да обясните пред Етичната комисия при Открити врати защо е изтрито

  Коментар от: Mladenov | октомври 6, 2011, 20:26
 9. Благодаря за окуражаващите отзиви! Надявам се да Ви е полезен в работата. Адаптирайте го и го обогатявайте според ситуацията и нуждите си.
  Малко встрани, много приятно съм изненадан от многото отзиви тук и по мейла ми. Радвам се, че установяваме контакт помежду си. Напомня ми, че психолозите сме общност, макар и да имаме самотна професия (?).

  Коментар от: Николай | октомври 6, 2011, 21:25
 10. Г-н Младенов, речникът не е изчерпателен и със сигурност може да се допълни с поне още толкова думи за чувства. Ако в работата Ви е смислено и полезно да включите думата „влюбен“, включете я. Идеята на Речника не е да поставя рамки, а да даде практична гледна точка. Това не е стандартизиран инструмент. Надявам се това е ясно. Ако искате да направите Речника по-подреден и коректен – моля, заповядайте.
  Коментарът Ви за етичната комисия намирам за непредизвикан. В моя блог коментари не се трият. Първият Ви коментар се вижда. Одобряването отнема до няколко часа.
  Отношения на доверие се градят за дълъг период. Но защо първата Ви реакция е на недоверие към намеренията ми?
  Поздрави,
  Николай

  Коментар от: Николай | октомври 7, 2011, 5:29
 11. Добро утро,
  Да, прощавайте, сгреших. Видях, че се вижда, но вече бях пратил втория коментар.
  Но в цялото това писане има нещо полезно. Нещо, което ми хрумва именно благодарение на написаното. Затова предлагам да разширим наистина полезния Ви речник. Че ще бъде използван е ясно, но защо всеки да добавя по нещо от себе си в него поотделно, след като може да го предложи тук и ако и авторите са съгласни, че е пропуск, да се добави. По този начин речникът ще бъде обогатен. И освен добавяне, ако разбира се сте съгласни, предлагам в скоби или с подчертаване или по друг начин да се включат синоними. Пример мога да дам на първо четене с „ленив“, а допълнението което можем да включим е „мързелив“. Откровено казано, ако се стандартизира нещо, то се превръща в даденост и промяната става по – трудна и тромава. Затова мисля, че да го допълваме и разширяваме функционално е по – удачен начин за развитие, отколкото да го „застопорим“ като завършен инструмент. Така че дали ще се съгласите да включите влюбен и мързелив зависи от Вас. Нека да не се ограничим само с чувства, а да добавим и думи, употребявани най – често с емоционална окраска. Вече сте започнали това. При приемане на предложението тръгвате към „Речник на чувствата на български език“ второ преработено и допълнено издание :).

  Коментар от: Mladenov | октомври 7, 2011, 6:41
 12. Здравейте! Забавих се с отговора. Доста съм зает в момента, но ще отговоря!
  Поздрави.

  Коментар от: Николай | октомври 10, 2011, 2:34
 13. Здравейте отново! Доста се забавих с мои неща тук, където съм в момента. Идеята за допълване е добра. Къде според Вас биха били най-уместни тези думи за чувства в използваната рамка?
  Мога да ги допълвам в текста тук. Честно казано, предпочитам да не отделям много време за това. Чувствам Речника като нещо от миналото си, затворена страница, а имам отворени цели книги, които ме чакат. Буквално и преносно. 🙂
  Поздрави.

  Коментар от: Николай | декември 7, 2011, 4:06
 14. Благодаря много!

  Коментар от: Десислава | декември 27, 2013, 18:45
 15. Наскоро прочетох интересни резултати от изследвания на възбудата (тревожността), които показват колко е важно придаването на смисъл на възбудата. Ето тук:
  http://hbswk.hbs.edu/item/7335.html
  Вкратце, ако хората са тревожни, най-добрият подход е да си кажат „възбуден съм“, на второ място по успех са тези, които са си казали „тревожен съм“, а най-зле са се представили тези, които са си казвали „спокоен съм“.

  Коментар от: Николай | януари 21, 2014, 22:03
 16. Колкото до метафорите при описанията на чувства – доста обогатих знанията си в последно време. Джордж Лакофф има една книга, „Метафорите, чрез които живеем“, за когнитивните механизми на обясняване на света и как почти всички минават през физически метафори. Московиси има едни нови книги за социалните репрезентации – хората си обясняват социални проблеми чрез опредметяване и др. п. Мисля, че е относимо и към емоциите.

  Коментар от: Николай | януари 21, 2014, 22:05
 17. Покрай психометричните методи попаднах на изследванията на емоциите на C. E. Izard, напр. Human Emotions, 1977. С факторен анализ той установява 10 отделни емоции: ИНТЕРЕС, РАДОСТ, ИЗНЕНАДА, ТЪГА, ГНЯВ, ОТВРАЩЕНИЕ, ПРЕЗРЕНИЕ, СТРАХ, СРАМ, ВИНА.

  Коментар от: Николай | април 22, 2014, 19:00
 18. Здравейте, прекрасен труд и речник! Единствено още в началото ми се наби в очите една думичка – „нищ“, каквато няма в българския език. Има дума „низш“. Съжалявам, че ви посочвам тази дреболия, не мога да се примиря. Речникът е безкрайно полезен, огромно благодаря за написването и споделянето! Не съм колега, всеки човек има нужда от богат речник, за да изрази емоциите си. Когато се изразят правилно, напрежението намалява и проблемите се разрешават. Още веднъж – Изключително полезен труд! Благодаря!

  Коментар от: Яна | декември 2, 2014, 15:01
 19. Благодаря, Яна!
  Доколкото си спомням (все пак минаха години от съставянето на речника), колегата имаше предвид единственото число на прилагателното „нищи“, като в „блажени са нищите духом“, от „нищета“ и „нищо“. Признавам, не съм чувал някой да се изразява така, но все пак е възможно. Как мислите?
  Поздрави!

  Коментар от: Николай | декември 2, 2014, 20:44
 20. […] психология, в българския език има над 450 думи (http://psyglass.net/?p=208), изразяващи различна интензивност […]

  Коментар от: Честна ли си във връзката със себе си и другия? | Бъди Вдъхновяваща Жена | ноември 3, 2015, 16:21
 21. Writing with style and getting good compliments on the article is quite hard, to be honest.But you’ve done it so calmly and with so cool feeling and you’ve nailed the job. This article is possessed with style and I am giving good compliment. Best!

  Коментар от: lina | януари 4, 2024, 7:54
 22. Your blog provided us with valuable information to work with. Each & every tips of your post are awesome. Thanks a lot for sharing. Keep blogging,

  Коментар от: Adria206 | януари 7, 2024, 22:33
 23. Very informative post ! There is a lot of information here that can help any business get started with a successful social networking campaign !

  Коментар от: Adelice206 | януари 8, 2024, 10:32
 24. This is also a very good post which I really enjoyed reading. It is not every day that I have the possibility to see something like this..

  Коментар от: Adorne206 | януари 12, 2024, 1:03

Коментирайте