// author archive

Николай

Николай has written 40 posts for PsyGlass

Помпим, помпим, помпим

Помпим в пустини, помпим във лед, Помпим наред, помпим навред. Помпим под вода, помпим у дома, Всичко и нищо е наша страна. Помпим, помпим, помпим, помпим – светът е огромен! Дайте  само климат ин- вестиционен! Водата във газ, газа в тръби, Тръбите в земя, земята в бетон. Дървото в желязо, храната в картон, Хората в […]

Психология отвъд индивида и проблема: Oбщностната психология и нейните възможности в България

Посвещавам на всички, които се чудят с какво се занимавам. Ето разгадката. Статията е публикувана в Сборника с доклади от VI Национален конгрес по психология, 18 – 20 ноември 2011. Въведение Представете си психология, която разглежда проблемите извън психиката на индивида. Представете си наука, която открито декларира ценности, вместо обективизъм. Представете си изследователска област, която […]

Речник на чувствата на български език

В създаването на Речника участваха Алина Свиленова, Иван Бангиев, Лия Панайотова, Маргарита Попова, Милица Дамянова. Статията е публикувана в списание „Клинична и консултативна психология“. Цел на инструмента Настоящият текст е списък с думи, описващи чувства чрез българския език и културен контекст. Той предлага относително изчерпателна и лесна за ориентиране съвкупност от думи. Целта му е […]

Душа на професията: Работа за психолози в България

Има два вида хора: психолози и хора, които си мислят, че са психолози. Не, друго исках да кажа. Има два вида психолози: хора и психолози, които си мислят, че са хора. Надявам се успях да ви объркам. Искам да мислим за известно време извън етикетите. Психолог. Какви асоциации  поражда у вас тази дума? Какви мисли, […]

Мхм: емпатия, приемане, автентичност

Тази статия е различна от досегашните с това, че е по-тясно насочена към психолозите. Въпросите в нея са важни и приложими в ежедневното ни общуване, във възпитанието, образованието и интимните отношения, но езикът й е по-технически. В момента нямам време да я преведа на „човешки“, така че може да ви потрябват повече усилия за вникване […]

Интернет и аз

Пиша този текст като отговор на поканата на Графа. Какво харесвам и какво не в Интернет, с уклон към психологията. Плюсовете – Изключително удобно и лесно намиране на информация по всякакви теми. Спомням си някога в гимназията или началото на университета как търсехме изрезки от вестници, когато искахме да направим плакат или нещо подобно. Сега […]

Straight Books, Backward Books

Why the Text on the Spines Goes Up for Some Books and Down for Other? [For some other mysterious reasons this page cannot be viewed with Internet Explorer. Please use another browser to read the text.] The mystery of the home library is a good problem to try one’s psychological skills. First, it requires skills […]

Нормални книги, обратни книги

Защо текстът по гърба на някои книги върви надолу, а на други – нагоре? Загадката на домашната библиотека е добра задача за упражнение на психологически умения. Първо, тя изисква умения за наблюдение и очудняване. Тоест, да забележиш нещо, което си свикнал да гледаш откакто си се родил и което приемаш за дадено, и да го […]

Загадката на домашната библиотека – 2-ра част

И така, отговорът на задачата за наблюдение и очудняване, е – странното при книгите е, че по гърбовете на някои от тях текстът върви нагоре, а на други – надолу. Ще забележите това ако сравнявате някои от новите книги на българския пазар, издадени след 1990 г. Всички книги преди 1990 г. са по стандарт – […]

Загадката на домашната библиотека

Тази статия е нещо различно. Провокирам ви с един мой любим пример за решаване на задача с психологически умения. Първо, ще ви поканя да използвате уменията си за наблюдение и очудняване. Погледнете няколко от рафтовете в библиотеката си вкъщи. Може и в книжарница. Забелязвате ли нещо странно, нещо несъвпадащо? Отговорът от мен – в неделя. […]