// архив

смисъл

Този етикет е асоциран с 3 публикации

„За гриженето“ (обзор на книга)

Милтън Майероф – „За гриженето“ Mayeroff, M. (1990/1971). On Caring. William Morrow Paperbacks.         Майероф предлага философия на грижата за всеки ден. В книгата се описва гриженето от етична и психологическа перспектива. Според Майероф, да се грижиш включва (в скоби моя класификация на елементите): Да помагаш на другия да израства (цел); Което, […]