// архив

глобализация

Този етикет е асоциран с 3 публикации

Какво грози човека, когото краси скромността?

Скромността като българска национална черта в контекста на глобализацията (доклад на Студентската научна конференция на Философски факултет „Начини на живот – начини на мислене“, 9 май 2007) Глобализацията е процес на взаимодействие и конкуренция, в който всяка нация участва с особеностите на своя национален характер, били те силни или слаби страни, стратегически предимства или слабости. […]